Goshiki 23″ – 220521012

Goshiki 23″ – 220521012

$1,850.00

In stock. This Koi will be ready to pickup or ship 4/1/24.

SKU: 220521012 Categories: , , , , , , ,

Previous/Next

Type: Goshiki
Size: 23″
Sex: Female
Breeder: Kaneko
Serial: 220521012