Goshiki 23″ – 220521010

Goshiki 23″ – 220521010

$1,800.00

In stock. This Koi will be ready to pickup or ship 4/1/24.

SKU: 220521010 Categories: , , , , , , ,

Previous/Next

Type: Goshiki
Size: 23″
Sex: Male
Breeder: Kaneko
Serial: 220521010