Goshiki 23″ – 220807424

Goshiki 23″ – 220807424

$2,100.00

In stock. This Koi will be ready to pickup or ship 4/1/24.

SKU: 220807424 Categories: , , , ,

Previous/Next

Type: Goshiki
Size: 23″
Sex: Male
Breeder: Yagenji
Serial: 220807424