Goshiki 21″ – 220324123

Goshiki 21″ – 220324123

$1,250.00

In stock. This Koi will be ready to pickup or ship 4/1/24.

SKU: 220324123 Categories: , , , , , , ,

Previous/Next

Type: Goshiki
Size: 21″
Sex: Male
Breeder: Hosokai
Serial: 220324123