Metallic Goshiki 21″ – 220450419

THIS KOI AVAILABLE FOR PICKUP OR SHIPPING TODAY!    

$750.00

Sold

SKU: 220450419 Categories: , , , , , ,

Previous/Next

Type: Metallic Goshiki
Size: 21″
Sex: Male
Breeder: Yamazaki
Serial: 220450419