Ki Kikokuryu 13″ – 200208273

This koi has already been sold.

$550.00

SKU: 200208273 Categories: , , , , , , ,

Previous/Next

Type: Ki Kikokuryu
Size: 13″
Sex: Female
Breeder: Aoki
Serial: 200208273